RT stap voor stap

Huiswerkbegeleiding - Bijles - Remedial Teaching

Tarieven

Intakegesprek

Gratis

Remedial Teaching (RT)


- Opstellen plan van aanpak

40 € per 45 minuten


20 €

Huiswerkbegeleiding/Bijles
(voortgezet onderwijs, MBO, HBO, volwasseneducatie)


- Opstellen plan van aanpak

30 € per 45 minuten*
20 € per 30 minuten


20 €

Gesprek (o.a. evaluatiegesprek, overleg met leerkracht)

Gesprek (telefonisch) vanaf 15 minuten

40 € per uur

25 € per uur

Kilometervergoeding

0,29 € per km.

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers).


* Bij minder dan 2 begeleidingsmomenten in de maand (gedurende 3 maanden) wordt het RT-tarief van 40 € per 45 minuten berekend.