RT stap voor stap

Huiswerkbegeleiding - Bijles - Remedial Teaching

Tarieven

Intakegesprek

Gratis

Remedial Teaching


- Uitgebreid onderzoek d.m.v. HGPD
- Opstellen handelingsplan

40 € per uur* en 30 € per half uur


80 €
20 €

Huiswerkbegeleiding/Bijles
(voortgezet onderwijs, MBO, HBO, volwasseneducatie)


- Opstellen plan van aanpak

30 € per uur* en 17,50 € per half uur20 €

Gesprek (o.a. evaluatiegesprek, overleg met leerkracht)

Gesprek (Telefonisch) vanaf 15 minuten

40 € per uur

25 € per uur

Kilometervergoeding

0,29 € per km.


De rekening krijgt u aan het einde van iedere maand digitaal toegestuurd.


* Het tarief is 40 of 30 euro per uur, waarvan 45 minuten begeleiding en 15 minuten geteld voor voorbereidingen, nawerk/nagesprek. Dit tarief is vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers).