RT stap voor stap

Huiswerkbegeleiding - Bijles - Remedial Teaching

Welkom

‘RT stap voor stap’ is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en bijles. De praktijk is er met name voor leerlingen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs bij wie het leren ondanks alle inspanningen niet verloopt zoals verwacht. Mogelijk heeft uw kind moeite met leren lezen of krijgt hij/zij het rekenen maar niet onder de knie? Misschien heeft uw zoon/dochter hulp nodig bij het maken van huiswerk of bij het behalen van zijn/haar eindexamens en/of diploma's?

Ook kan 'RT stap voor stap' leerlingen uit het MBO en HBO helpen bij de vaardigheden op het gebied van rekenen, Nederlands, Engels en het plannen en structureren van modules. Bij ‘RT Stap voor Stap’ is het mogelijk door middel van individuele begeleiding aan te sluiten bij de behoeftes van uw kind. Hij/zij is hierdoor beter in staat zich stap voor stap verder te ontwikkelen.


*RT stap voor stap werkt conform de voorwaarden gesteld door de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching. (LBRT)